Motor Clean : La puissance de l'hydrogène
waterstofontkalking schoon motor Franse auto

Motorproblemen door vervuiling

Verstopping van motoren is een groot probleem!
Het verhoogt het brandstofverbruik, vermindert de prestaties, geeft rookvorming, verslechtert de acceleratie en zorgt ervoor dat de controlelampjes van het motormanagement en het partikelfilter onverwacht oplichten.

Deze problemen worden vaak veroorzaakt door een probleem met de verbranding, waardoor de motor inhoudt.

Motor reinigen met waterstof

voor/na ontkalking
Een nieuwe oplossing die het vervangen van onderdelen overbodig kan maken.

Door preventief reinigen kun je motoronderdelen regenereren en ontstoppen. Zo voorkom je vervanging van turbo's (€1,100 tot €2,500), katalysatoren (€500 tot €1,600), partikelfilters (€500 tot €1,600) of EGR-kleppen (€300 tot €400), stuk voor stuk zeer dure reparaties.

De reinigende kracht van Motor Clean stations is opmerkelijk. Dankzij vele jaren van ontwikkeling en state-of-the-art technologie wordt waterstof pulserend in de luchtinlaat toegevoerd. Dit verbrandt tot 75% van de bestaande roetopbouw, die zorgt dat je motor niet goed functioneert.
Ons Motor Clean reinigingsstation produceert 3 liter waterstof per minuut met een zuiverheid van 97% voor een totaal van 90 liter per cyclus van 30 minuten. Dit zorgt voor een significante toename in de calorische waarde tijdens de behandelingsfase

Het MOTOR CLEAN® station in actie

Waterstof
Hoewel waterstof in het universum in overvloed aanwezig is, is het doorgaans gebonden aan andere atomen: het zit onder meer in water, aardgas en olie. Waterstof wordt gezien als een energiedrager. Het wordt voornamelijk gebruikt in de chemie, raffinaderijen en de industrie. Maar vanwege het milieu zou waterstof in de toekomst zelfs een belangrijke rol in de energievoorziening kunnen gaan spelen. Waterstof heeft een zeer hoge energiedichtheid, wat betekent dat een kleine massa waterstof een grote hoeveelheid energie bevat.
waterstofreactie

Het is belangrijk om te beseffen dat moderne auto's zijn voorzien van diverse emissie-controlesystemen om de emissie van CO, CO2 en HC en NOx in te dammen.

Op de viergastesters worden onverbrande koolwaterstoffen (HC) in ppm (particle per million) gegeven, koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2) en zuurstof in volumeprocenten weergegeven.

Om de emissie van stikstofoxiden (NOx) terug te dringen, zijn auto's voorzien van een EGR-systeem. EGR (Exhaust Gas Recirculation) is een Amerikaanse vinding. Door uitlaatgas onder bepaalde omstandigheden terug te leiden naar de luchtinlaat, wordt de luchtovermaat beperkt en tevens een gas toegevoegd dat niet meedoet aan de verbranding, maar wel opgewarmd moet worden. Hierdoor is de eindtemperatuur van de verbranding lager. Door deze twee effecten ontstaat er minder NOx.

Het Partikelfilter

partikelfilter

Het partikelfilter maakt deel uit van het uitlaatsysteem. Tot op heden vind je het voornamelijk op dieselmotoren.

Het partikelfilter zit achter de katalysator. Het vangt deeltjes af die voornamelijk uit koolstof bestaan. Sinds 1 februari 2011 zijn roetfilters verplicht op nieuwe dieselmotoren.

Dieselfilters lopen vol met koolstof en moeten daarom met regelmatige intervallen worden schoongebrand. Dit regeneratieproces vindt plaats bij hoge temperaturen, die alleen bij lange ritten kunnen worden gegenereerd, dus niet bij dagelijkse korte trips in de stad. Dit uitlaatgas-nabehandelingssysteem is in de uitlaat geplaatst om de uitlaatgassen na te behandelen en zo schadelijke emissies tegen te gaan. Soms wordt er een katalysator gebruikt om de verbrandingstemperatuur van het roet te verlagen.

Normaal gesproken moet de temperatuur van het uitlaatgas boven de 500° Celsius komen om spontane verbranding van de roetdeeltjes op gang te brengen.

Het katalysator

katalysator

De katalysator maakt eveneens deel uit van het uitlaatsysteem. Hij heeft tot doel om vervuilende emissies bij benzine- en dieselmotoren te verminderen.

Bij benzinemotoren wordt een zogenaamde driewegkatalysator toegepast. Deze katalysator zet stikstofoxide, koolmonoxide en onverbrande koolwaterstoffen om in onschadelijke stoffen (water, kooldioxide en stikstof).

Bij dieselmotoren worden tweewegkatalysatoren toegepast. Die zetten onverbrande koolwaterstoffen en koolmonoxide om in water, stikstof en kooldioxide.

Een katalysator bestaat uit een ceramisch monoliet met een honingraatstructuur, waarvan het oppervlak een coating heeft van edelmetalen zoals palladium. De metalen werken als katalysator om de schadelijke stoffen in het uitlaatgas om te zetten in onschadelijke stoffen. Dat werkt alleen goed als de katalysator door de hete uitlaatgassen hoge temperaturen heeft bereikt.

Reinigen met waterstof

Waterstof is een zeer reactief element waarvan de verbrandingssnelheid vijf maal hoger ligt dan die van de normale brandstoffen. Daarnaast is ook de ontvlambaarheid groter dan bij andere brandstoffen. Dankzij deze karakteristieken zorgt de toevoeging van een kleine hoeveelheid waterstof ervoor dat de verbrandingssnelheid wordt vergroot en dat de verbranding stabieler wordt, doordat de verbrandingstijd wordt verkort en de variaties tussen cycli worden verkleind.
Diverse numerieke en experimentele studies over het effect van de toevoeging van waterstof in verbrandingsmotoren die benzine of diesel als basisbrandstof gebruiken hebben aangetoond dat waterstof de volgende effecten heeft:

    - het verkorten van de verbrandingstijd
    - Het verhogen van het thermisch rendement
   - Het maakt roet los, desintegreert, verbrandt en elimineert het.
We adviseren om na de behandeling nog een half uur met de auto in een lage versnelling te rijden om de motor boven de 3.000 tpm te houden, zodat het laatste overgebleven residu uit de uitlaat kan verdwijnen.

Om vervuiling te voorkomen raden we aan je auto elke 15.000 km of eens per jaar met Motor Clean te reinigen.