Motor Clean : La puissance de l'hydrogène
La station VL MT5
Effectief
Snel
Betaalbaar
Herstelde
prestaties

Motorproblemen door vervuiling

Verstopping van motoren is een groot probleem!
Het verhoogt het brandstofverbruik, vermindert de prestaties, geeft rookvorming, verslechtert de acceleratie en zorgt ervoor dat de controlelampjes van het motormanagement en het partikelfilter onverwacht oplichten.

Deze problemen worden vaak veroorzaakt door een probleem met de verbranding, waardoor de motor inhoudt.

Interne reiniging van het motorblok met behulp van waterstof

Door de verwijdering van roet zorgt interne motorreiniging dat de originele prestaties van de motor worden hersteld. Het reinigt onderdelen die bloot staan aan de verbrandingsgassen, zoals:
 • Cilinders
 • Zuigers
 • Kleppen
 • Uitlaatspruitstukken
 • EGR-kleppen (Exhaust Gas Recirculation = uitlaatgasrecirculatie)
 • Turbo's
 • DPF’s (Diesel Partikel Filter)
De waterstof, die via de luchtinlaat van de motor wordt toegevoerd, mengt zich met de geïnjecteerde brandstof. De calorische waarde van waterstof is driemaal zo grot als die van vloeibare brandstoffen zoals benzine of diesel. Het vergroot de ontvlambaarheid van de originele brandstof.
Deze toename in ontvlambaarheid maakt het mogelijk om alle brandstof die in de motor wordt geinjecteerd te verbranden (een motor verbrandt normaal slechts 65% van zijn brandstof, de overige 35% bestaat uit:
 • HC (koolwaterstof)
 • CO (koolmonoxide)
 • CO2 (kooldioxide)
 • O2 (zuurstof)
 • NOx (stikstofoxide)
Pyrolyse-effect
Door de ontvlambaarheid te vergroten, stijgt de temperatuur van het uitlaatgas, waardoor de roetdeeltjes die door slechte verbranding in de motor zijn afgezet, door pyrolyse volledig verbranden.
Het MOTOR CLEAN® STATION in actie


Waarom is
waterstof de
schoonste brandstof?
In tegenstelling tot conventionele brandstof produceert waterstof bij verbranding geen schadelijke gassen. Als waterstof in een benzine- of dieselmotor wordt verbrand, produceert het alleen energie en water.
Avant / Après un décalaminage Motor Clean
Internationale certificering:
Des certifications internationales

Is waterstof de meest efficiënte brandstof?

Waterstof is een zeer reactief element waarvan de verbrandingssnelheid vijfmaal hoger ligt dan die van de normale brandstoffen. Daarnaast is ook de ontvlambaarheid groter dan bij andere brandstoffen. Dankzij deze eigenschappen maakt de toevoeging van een kleine hoeveelheid waterstof aan het lucht-brandstofmengsel het mogelijk de verbranding te versnellen en stabieler te maken door de vlamfronttijd te verkorten en variaties tussen verbrandingscycli te verkleinen.

Diverse numerieke en experimentele studies naar het effect van de toevoeging van waterstof in verbrandingsmotoren die benzine of diesel als basisbrandstof gebruiken hebben de volgende effecten aangetoond:

- het verkorten van de verbrandingstijd
- Het verhogen van het thermisch rendement
- Het maakt roet los, desintegreert, verbrandt en elimineert het.
We adviseren om na de behandeling nog een half uur met de auto in een lage versnelling te rijden om de motor boven de 3.000 tpm te houden, zodat het laatste overgebleven residu uit de uitlaat kan verdwijnen.

Om vervuiling te voorkomen raden we aan je auto elke 15.000 km of eens per jaar met Motor Clean te reinigen.

Waterstof heeft een hogere energiedichtheid dan andere brandstoffen (benzine, diesel) die op dit moment in onze motoren worden gebruikt. Het is dus efficiënter bij dezelfde hoeveelheid.
Waterstof levert twee- tot driemaal zoveel energie als andere brandstoffen die in onze voertuigen worden gebruikt. Het combineert prima met benzine en diesel en levert dan een behoorlijke hoeveelheid energie.
Waterstof is kleurloos, reukloos, niet corrosief en heeft het voordeel dat het hoge energieniveaus levert: 1 kg waterstof levert ongeveer driemaal zoveel energie dan 1 kg benzine of diesel.
Motorreiniging met pulserende waterstof maakt het mogelijk om de souplesse en vermogensafgifte van de motor te herstellen en het brandstofverbruik te verlagen, terwijl de emissie van vervuilende uitlaatgassen wordt verminderd.
Door de Motor Clean oplossing toe te passen kun je een belangrijke speler worden in het behoud van onze planeet en de toekomst van onze kinderen.